Taşınan Para Sigortası

grey-armored-carTaşınan Para sigortası ile görevli personeliniz tarafından taşınacak para ve kıymetleri teminat altına alır.

Teminat dahilin de olan haller;

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
  • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar,
  • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.

Comments are closed