Montaj Tüm Riskler Sigortası

Construction Workers Laboring

 • Montaj Tüm Riskler Sigorta Poliçesi;
 • Tüm makine ve tesisat,
 • Muhtelif silo ve tanklar
 • Soğuk hava depoları
 • Enerji santralleri
 • Trafoların

Montajı için bir alanda beklemesinden bu montajın nakli ve montajı gerçekleşmiş işin denenmesi sırasında önceden kestirilemeyen ani bir şekilde ortaya çıkan risklere karşı güvence sağlar.

Teminat Kapsamı:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, seylap
 • Fırtına
 • Deprem
 • Don
 • Toprak kayması, toprak çökmesi
 • Araç çarpması
 • Uçak parçası düşmesi
 • Hırsızlık ve buna benzer ani ve beklenmedik olaylar

Ek Teminatlar:

 • Geçici İnşaat Barakaları ve Yardımcı Yapılar
 • Montajın Yapımında Kullanılan Makine-Alet ve Teçhizat
 • Mevcut mülkler
 • Enkaz Kaldırma Teminatı
 • Hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri / Terör, Sabotaj Teminatı
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı
 • Çapraz Sorumluluk
 • Yeni makine tesisat için deneme süresi

Comments are closed