Ortaklık Yapısı

PAY SAHIBI – ADI SOYADI
PAY TUTARI (TL) PAY YÜZDESİ
MSK GRUP YATIRIM İNŞAAT TURİZM A.Ş. 268.000,00 80%
MAHMUT SERVET KIZILKAPLAN 67.000,00 20%
TOPLAM 335.000,00 100%
İŞTİRAKLERİMİZ PAY TUTARI (TL) PAY YÜZDESİ
MSK GRUP YAT. İNŞ. TUR. A.Ş. 104.474,00 0,18%

KARARLAR
1. 17/02/2011 tarihinde Şirket adresimiz Fevzi Çakmak Sok. 40/3 Demirtepe ANKARA adresinden,
Özveren Sok. No: 8/B1 Demirtepe ANKARA adresine taşınmıştır.
2. 17/06/2011 tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. acentelik feshi yapılmıştır.

Comments are closed