İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

tfile_gallery_big_04

Ankara Sigorta’dan isteğe bağlı olarak yaptıracağınız aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanuna ve Umumi Hükümlere Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası teminat limitlerini aşan ve aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinde belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.

Comments are closed