Mesleki Sorumluluk Sigortası

1384420512Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Hangi meslek gruplarına teminat verilir?

  • Mimar ve mühendisler
  • Serbest muhasebeciler / mali müşavirler
  • Avukatlar
  • Patent ve marka vekilleri

Comments are closed