Kasko Sigortası

tfile_gallery_big_04

Kasko Sigortası

Kasko poliçenizi yaptırırken aracınızın başına gelebilecek tüm riskleri Kasko Sigortası Genel Şartlar kapsamında teminat altına alabilirsiniz.

Kasko poliçesi ile opsiyonel teminatlar ve hizmetlerimiz arasından istek ve ihtiyaçlarınıza göre size uygun olanları bir araya getirerek sadece size özel kasko poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Teminatlar Diğer Ek Teminatlar
 • Çarpma-Çarpışma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Alevsiz Yangın
 • Çekme / Çekilme
 • GLKHHKNH – Terör
 • Sel / Su Baskını
 • Deprem
 • Değer Koruma
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Şahıs Başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet kaza başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Maddi
 • Ferdi kaza vefat
 • Ferdi kaza sürekli sakatlık
 • Ferdi kaza tedavi masrafları
 • Asistans Hizmetleri
 • Radyo-Teyp
 • Kolonlar
 • Klima
 • Diğer Cihaz / Aksesuarlar
 • Televizyon / DVD
 • LPG
 • Hukuksal Koruma
  • Araca Bağlı Hukuksal Koruma
  • Sürücü Hukuksal Koruma
 • Mini onarım
 • Merkezi kilit değişimi teminatı
 • Yurt Dışı teminatı
 • Hasarsızlık indiriminin korunması
 • Anahtar teslim teminatı

 

Çarpma/Çarpışma, Yanma, Hırsızlık

 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması veya çarpışması halinde meydana gelecek zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Hallerinde aracınızda oluşacak zararlar güvence altına alınmaktadır.

Deprem, Sel / Su Baskını, Çekme / Çekilme, Alevsiz Yangın, Değer Koruma

 • Sigara ve benzeri yanıcı maddeler sonucunda oluşan yangın dışındaki zararlar.
 • Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar.
 • Sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar.
 • Hasara uğrayan parçanın yerine yenisi takıldığında, takılan parça için prim alınmaz.

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör

Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ve A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda aracınızda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

İhtiyari Mali Mesuliyet

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

Ferdi Kaza

Vasıtanızla seyahat ederken sürücü ve yolcular, aracınız seyir, park veya inip binerken kazalar meydana gelir. Bu durumda; vefat, sürekli sakatlık ve tedavi giderleri ile teminat limitleri içerisinde güvence altında olursunuz.

Asistans Hizmetleri

Asistans Hizmetleri teminatı ile; Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması, Aracın Vinç ile Kurtarılması, Aracın ullanılamayışınedeniyle konaklama, Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati, İkame araç, Aracın teslim alınmasıiçin seyahat,Aracın emanet ve muhafazası, Profesyonel sürücü hizmeti, Yedek parça temini ve ulaştırılması, Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil, Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli, Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati konaklaması, Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati , Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli İlaç gönderilmesi organizasyonu, Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat, Acil mesajların iletilmesi hizmetlerinden haftanın 7 gün, 24 saati nerede olursanız olun bir telefon ile yararlanabilirsiniz.

Radyo-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD

Aracınızın orijinali (fabrika çıkışı) dışında sonradan ilave ettirdiğiniz Radyo-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD gibi parçalarınız fatura değeri üzerinden teminat altına alınır.

LPG

Araç ruhsatınıza kaydedilmesi koşulu ile LPG tanklı teminat altına alınmaktadır.

Hukuksal Koruma

Oluşabilecek bir kazasında sigorta sözleşmesinin kapsadığı konular dâhilin de aracınıza ve sürücüye hukuksal koruma teminatı verilmektedir.

Cam Kırılması Hasarlarında Hasarsızlığın Bozulmaması

Poliçe süresi boyunca ilk ön, arka ve yan cam ile far ve sinyal camları hasarlarında hasarsızlık etkilenmeyecek, daha sonraki hasarlarda poliçedeki oranda sabit kalacaktır. Ayrıca; ilk cam hasarının; anlaşmalı cam servisinde onarılması halinde de hasarsızlık indirimi etkilenmeyecektir.

Mini Onarım Teminatı

Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin vadesi içerisinde oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren hasarlar Otto Zenith Servis İstasyonları’nda Amerikan menşeli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.

Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

 • Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm çapa kadar)
 • Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm çapa kadar)
 • Boya Tamiri (Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları)
 • Döşeme Tamiri (Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler)
 • Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar)
 • Leke çıkarma (Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm’ye kadar lekeler)
 • Plastik Tampon Tamiri (Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)

Merkezi Kilit Değişimi Teminatı

Aracınızın anahtarının kaybolması ya da çalınması nedeniyle anahtarın yeniden kopyalanması, alarm ve immobilizer’in yeniden kodlanması, komple kilit değişimi de poliçede belirtilen limitle teminat kapsamındadır.

Hasarsızlık İndiriminin Korunması

Poliçe vadeniz içerisinde yapacağınız hasarların toplam bedeli, araç bedelinizin %10’unu geçmez ise hasarsızlık indiriminiz poliçenizde mevcut oranda kalacaktır.

Yurtdışı Teminatı

Aracın T.C. sınırları dışında hasara uğraması halinde, meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.

Anahtar Teslim Teminatı

Araç modelinin ilgili yıl ile aynı olması ve trafik tescil tarihinden itibaren aynı gün veya en çok on beş (15) gün içinde poliçesinin düzenlenmesi kaydı ile üç (3), altı (6), dokuz (9) ve on iki (12) ay süre ile tam hasarlarda aynı tip ve aksesuarlarla anahtar teslim bedeli ödenir

Comments are closed