Makine Kırılması Sigortası

Machine

 • Trafo, jeneratör,
 • Tekstil makineleri
 • Torna, freze, pres gibi demir işleme makineleri
 • Loader, greyder, vinçler gibi müteharrik makineler

gibi bir işyerinde bulunan ve deneme devresi bitmiş olan tüm makine ve tesisler ”Makine Kırılması Sigortası”nın konusunu oluşturmaktadır.

Teminat Kapsamı:

Sigorta konusu makine ve tesisatın; teminat müddeti içerisinde ve genel şartlarda yazılı istisnalar dışında,

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı işlerinde temizleme
 • Revizyon veya yer değiştirilmesi sırasında veya dururken, ani ve beklenmedik bir sebepten dolayı uğradığı maddi ziya ve zararların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Temin edilen rizikolar:

 • İşletme kazaları
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalar,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar,
 • Fırtına ve kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • İstisna edilmeyen diğer haller.

Ancak, matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar ( elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

Comments are closed