Elektronik Cihaz Sigortası

cern-computer-centerElektronik cihaz sigortaları ile bilgisayarlardan tıbbi cihazlara, telefon sistemlerinden radyo televizyon stüdyolarına kadar her çeşit elektronik cihaza teminat vermektedir.

 • Bir işyerinde bulunan ve deneme devresi geçirmiş tüm elektronik cihazlar
 • Tadilat inşaatları (Boya, tesisat değişimi)
 • Bilgisayarlar
 • Haberleşme sistemleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Grafik endüstri cihazları
 • Radyo ve TV stüdyoları
 • Ölçme, kontrol cihazları

Teminat Kapsamı:

Sigorta konusu elektronik cihazların; teminat müddeti içerisinde ve genel şartlarda yazılı istisnalar dışında,

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı işyerinde temizleme
 • Bakım
 • Revizyon veya yer değiştirilmesi sırasında veya dururken, ani ve beklenmedik bir sebepten dolayı uğradığı maddi ziya ve zararların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Temin edilen rizikolar;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs,
 • Hatalı dizayn ve malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyeleri,
 • Kavrulma, kararma, duman ve is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
 • İstisna edilmeyen diğer haller.

Comments are closed